Ba batun mai kux i ko mummuna ba ne

2023-05-26T07:00:00.0000000Z

2023-05-26T07:00:00.0000000Z

Media Trust Limited

https://dailytrust.pressreader.com/article/281844353006560

DUNIYAR

- Binta Danguma o ai miji ba sai mai kuxi ko mumuna ko kyakkyawa ba ne, duk wanda Allah Ya ba ka shi ne mijinka, fatana shi ne Allah Ya ba ni miji na gari. T

ha-ng