Na fi son talaka kyakkyawa - Fatima Isiaku

2023-05-26T07:00:00.0000000Z

2023-05-26T07:00:00.0000000Z

Media Trust Limited

https://dailytrust.pressreader.com/article/281852942941152

DUNIYAR

Ni gaskiya na fi son talaka kyakkyawa saboda zuwa wani lokaci za mu iya yin kuxi tare da shi. Amma mai kuxi ban san yadda aka yi ya samu kuxinsa ba, lokaci xaya sai in ce zan je in aure shi? Kuxi yanzu abin tsoro ne.

ha-ng