Gara in zavi talaka kyakkyawa

- Sadiya

2023-05-26T07:00:00.0000000Z

2023-05-26T07:00:00.0000000Z

Media Trust Limited

https://dailytrust.pressreader.com/article/281883007712224

DUNIYAR

Gara in zavi talaka kyakkyawa saboda idan na zavi mai kuxi, idan kuxin nasa ya kare fa? A nawa ra’ayin gara in zavi talaka qila a gaba Allah zai sa ya samu arziki.

ha-ng