dailytrust

Na fi son talaka kyakkyawa - Ruqayya Umar

Na fi son talaka kyakkyawa. Dalili kuwa shi ne, shi kyau a cikin soyayya yana da wani abu ne, ni ban damu ba, in dai saurayin yana da kyau. Don soyayya in dai mutum yana da xan kyau soyayyar tana xan qara armashi.

DUNIYAR

ha-ng

2023-05-26T07:00:00.0000000Z

2023-05-26T07:00:00.0000000Z

https://dailytrust.pressreader.com/article/281904482548704

Media Trust Limited